Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Spotkanie w Marózie.

Dnia 2012-01-21 20:17:10

Szanowni Państwo.

Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie organizuje w Marózie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”.

Celem spotkania są prawidłowe relacje organizacji społecznych z samorządem gminnym, które mogą obu stronom przynieść liczne korzyści.

Jednak, by organizacje były w stanie podjąć rzeczywiście partnerską kooperację z samorządem, muszą być do tego dobrze przygotowane. Głównym celem spotkania będzie wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą podnieść poziom dotychczasowej współpracy z samorządem lub umożliwią jej nawiązanie. Program będzie obejmował trzy bloki tematyczne: prawo, komunikacja i dobre praktyki.

Więcej na www.fww.org.pl

Szanowni Państwo.

Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie organizuje w Marózie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”.

Celem spotkania są prawidłowe relacje organizacji społecznych z samorządem gminnym, które mogą obu stronom przynieść liczne korzyści.

Jednak, by organizacje były w stanie podjąć rzeczywiście partnerską kooperację z samorządem, muszą być do tego dobrze przygotowane. Głównym celem spotkania będzie wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą podnieść poziom dotychczasowej współpracy z samorządem lub umożliwią jej nawiązanie. Program będzie obejmował trzy bloki tematyczne: prawo, komunikacja i dobre praktyki.

Więcej na www.fww.org.pl

Powrót