Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Plan Odnowy Miejscowości.

Dnia 2012-01-26 07:20:51

Gałdowo jest jednym z nielicznych sołectw, które nie mają Planu Odnowy Sołectwa.
1. Co to jest Plan Odnowy Miejscowości?
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem strategicznym określającym rozwój wsi w sferze społeczno - gospodarczej na co najmniej 7 lat.
2. Dlaczego warto go mieć?
Tylko miejscowości, które posiadaj taki plan mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w niektórych konkursach, np.\"Aktywna Wieś Warmii i Mazur\".
Po drugie, warto mieć cel, do którego się dąży i odpowiednio planować działania.
3. Jak powinien wyglądać Plan Odnowy Miejscowości?
(Dz.U. nr 38, poz. 220) Plan odnowy miejscowości powinien zawierać m.in.: charakterystykę miejscowości; inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości oraz ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, a także opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej siedmiu lat.
Więcej na ten temat na stronach:
http://www.witrynawiejska.pl/strona.php?p=1891&c=5543
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/dzialnia_umwp/odnowa_wsi/planodnowymiejscowosci

Gałdowo jest jednym z nielicznych sołectw, które nie mają Planu Odnowy Sołectwa.
1. Co to jest Plan Odnowy Miejscowości?
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem strategicznym określającym rozwój wsi w sferze społeczno - gospodarczej na co najmniej 7 lat.
2. Dlaczego warto go mieć?
Tylko miejscowości, które posiadaj taki plan mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w niektórych konkursach, np.\"Aktywna Wieś Warmii i Mazur\".
Po drugie, warto mieć cel, do którego się dąży i odpowiednio planować działania.
3. Jak powinien wyglądać Plan Odnowy Miejscowości?
(Dz.U. nr 38, poz. 220) Plan odnowy miejscowości powinien zawierać m.in.: charakterystykę miejscowości; inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości oraz ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, a także opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej siedmiu lat.
Więcej na ten temat na stronach:
http://www.witrynawiejska.pl/strona.php?p=1891&c=5543
http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/dzialnia_umwp/odnowa_wsi/planodnowymiejscowosci

Powrót