Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Uwaga!!! Bardzo ważne!!!

Dnia 2012-02-06 17:36:47

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Gałdowa!

Dnia 13.02.2012 r. (w poniedziałek) o godzinie 17.30 na dużej sali wiejskiej w Gałdowie (przy sklepie) odbędzie się zebranie wiejskie, którego głównym punktem będzie uchwalenie planu finansowo – rzeczowego na rok 2012, zwanego potocznie funduszem sołeckim. Ponadto konsultacje w sprawie projektu statutu sołectwa oraz sprawy różne.
Zebraniu przewodniczył będzie Wójt Gminy Iława Pan Krzysztof Harmaciński.
Wszystkich mieszkańców prosimy o przybycie.

Pamiętajcie Państwo, nasze sprawy zależą od nas!

Sołtys i rada sołecka.

http://www.funduszesoleckie.pl/

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Gałdowa!

Dnia 13.02.2012 r. (w poniedziałek) o godzinie 17.30 na dużej sali wiejskiej w Gałdowie (przy sklepie) odbędzie się zebranie wiejskie, którego głównym punktem będzie uchwalenie planu finansowo – rzeczowego na rok 2012, zwanego potocznie funduszem sołeckim. Ponadto konsultacje w sprawie projektu statutu sołectwa oraz sprawy różne.
Zebraniu przewodniczył będzie Wójt Gminy Iława Pan Krzysztof Harmaciński.
Wszystkich mieszkańców prosimy o przybycie.

Pamiętajcie Państwo, nasze sprawy zależą od nas!

Sołtys i rada sołecka.

http://www.funduszesoleckie.pl/

Powrót