Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Plan finansowo - rzeczowy sołectwa

Dnia 2012-02-14 17:08:27

13 lutego 2012 roku w sali przy remizie strażackiej odbyło się zebranie wiejskie.
Uczestniczyło w nim 32 mieszkańców sołectwa oraz Wójt Gminy Pan Krzysztof Harmaciński, zastępca Wójta Gminy Pan Bogusław Wylot, przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Piotrkowski, radny powiatu Pan Jan Olejnik , radny gminy Pan Aleksander Konecki oraz Pan Krzysztof Zieliński.
Zebranie otworzył sołtys Pan Grzegorz Kujawski, który złożył sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2011.
Następnie zebranie wiejskie (po dyskusji) uchwaliło plan finansowo- rzeczowy na rok 2012, który przedstawia się następująco:
Drogi – 3000 zł
OSP – 2000 zł
Szkoły – 1000 zł
Działalność komunalna – 2000 zł
Sale – 1000 zł
Pozostałe – 1500 zł
Razem 10 500 zł

13 lutego 2012 roku w sali przy remizie strażackiej odbyło się zebranie wiejskie.
Uczestniczyło w nim 32 mieszkańców sołectwa oraz Wójt Gminy Pan Krzysztof Harmaciński, zastępca Wójta Gminy Pan Bogusław Wylot, przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Piotrkowski, radny powiatu Pan Jan Olejnik , radny gminy Pan Aleksander Konecki oraz Pan Krzysztof Zieliński.
Zebranie otworzył sołtys Pan Grzegorz Kujawski, który złożył sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2011.
Następnie zebranie wiejskie (po dyskusji) uchwaliło plan finansowo- rzeczowy na rok 2012, który przedstawia się następująco:
Drogi – 3000 zł
OSP – 2000 zł
Szkoły – 1000 zł
Działalność komunalna – 2000 zł
Sale – 1000 zł
Pozostałe – 1500 zł
Razem 10 500 zł

Powrót