Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Sołectwo wygrało konkurs.

Dnia 2012-05-12 15:02:16

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Gałdowo.

Miło nam jest poinformować Państwa, iż projekt „Z przeszłością w przyszłość”, który Rada Sołecka zgłosiła do konkursu "Działaj Lokalnie VII - 2012" zostanie dofinansowany w kwocie 5310 zł ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie.

Jego celem jest wspólne działanie mieszkańców i poznawanie historii własnej miejscowości.

Projekt trwał będzie od 7.05.2012 r. do 30.09.2012 r.

Rada Sołecka Składa serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa, które użyczyło nam osobowości prawnej.

Sołtys i Rada Sołecka

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Gałdowo.

Miło nam jest poinformować Państwa, iż projekt „Z przeszłością w przyszłość”, który Rada Sołecka zgłosiła do konkursu "Działaj Lokalnie VII - 2012" zostanie dofinansowany w kwocie 5310 zł ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie.

Jego celem jest wspólne działanie mieszkańców i poznawanie historii własnej miejscowości.

Projekt trwał będzie od 7.05.2012 r. do 30.09.2012 r.

Rada Sołecka Składa serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Kulturalnego i Gospodarczego Franciszkowa, które użyczyło nam osobowości prawnej.

Sołtys i Rada Sołecka

Powrót