Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Zawiadomienie.

Dnia 2012-07-18 14:57:16

Na podstawie §15 ust. 1,2 3,4, Statutu Sołectwa w dniu 26 lipca 2012 r. o godz. 20.00 w Sali Wiejskiej przy OSP odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania:
• konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Iława w sprawie zmiany statutu sołectwa,
• sprawy różne

Uwaga!
Jeśli na zebraniu (w I terminie) będzie obecnych mniej niż 10% osób uprawnionych do udziału w głosowaniu, ustala się II termin zebrania, tj. 15 minut po upływie I terminu (decyzję w sprawie przeprowadzenia zebrania w II terminie podejmuje sołtys).

Grzegorz Kujawski

Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniu.

Na podstawie §15 ust. 1,2 3,4, Statutu Sołectwa w dniu 26 lipca 2012 r. o godz. 20.00 w Sali Wiejskiej przy OSP odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania:
• konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Iława w sprawie zmiany statutu sołectwa,
• sprawy różne

Uwaga!
Jeśli na zebraniu (w I terminie) będzie obecnych mniej niż 10% osób uprawnionych do udziału w głosowaniu, ustala się II termin zebrania, tj. 15 minut po upływie I terminu (decyzję w sprawie przeprowadzenia zebrania w II terminie podejmuje sołtys).

Grzegorz Kujawski

Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniu.

Powrót