Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Trochę historii.

Dnia 2012-08-11 22:34:26

Jubileusz 25-lecia pracy

11 czerwca 25 rocznicę pracy zawodowej świętować będzie nauczyciel Brandies. Pochodzi on z nauczycielskiej rodziny z Prus Wschodnich, a swoje wykształcenie zdobył w Löbau*. Pierwsze zatrudnienie znalazł w miejscowości Gałdowo** (niem. Goldau) w okręgu suskim (niem. Rosenberg), tam też później piastował urząd pierwszego nauczyciela i organisty. 1 października 1900 r. został powołany do Elbląga, pracował w Elisabethschule. Od 1 kwietnia tego roku prowadzi kurs czytania dla niedosłyszących. (ENN, środa, 10.06.1914 r.)

* Löbau – górnołużyckie i polskie Lubij – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia – Wikipedia.

** Gałdowo – wieś w gminie Iława – Wikipedia.

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=57978

Jubileusz 25-lecia pracy

11 czerwca 25 rocznicę pracy zawodowej świętować będzie nauczyciel Brandies. Pochodzi on z nauczycielskiej rodziny z Prus Wschodnich, a swoje wykształcenie zdobył w Löbau*. Pierwsze zatrudnienie znalazł w miejscowości Gałdowo** (niem. Goldau) w okręgu suskim (niem. Rosenberg), tam też później piastował urząd pierwszego nauczyciela i organisty. 1 października 1900 r. został powołany do Elbląga, pracował w Elisabethschule. Od 1 kwietnia tego roku prowadzi kurs czytania dla niedosłyszących. (ENN, środa, 10.06.1914 r.)

* Löbau – górnołużyckie i polskie Lubij – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia – Wikipedia.

** Gałdowo – wieś w gminie Iława – Wikipedia.

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=57978

Powrót