Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Kolejna kamienna baba w Galdowie!

Dnia 2012-08-19 17:33:16

Gałdowska baba pruska (zwana Mnichem) ma swoją połowicę! Jest to kamień z okolic Bronowa – Różnowa zwany Zakonnicą. Oba głazy nazwę zawdzięczają zapewne podobieństwu do odpowiednich postaci.
We wszystkich dotychczasowych źródłach (prace S. Szczepańskiego, Jerzy M. Łapo i Grzegorz Białuńskiego) nie wspomina się o żadnej legendzie, która wiązałaby się z naszym Mnichem. Nasza baba uważana jest za święty kamień graniczny i wspomina się o niej już w dokumentach z XIV-XV wieku, określających granice wsi.
W kronice przedwojennego Gałdowa nieznany z nazwiska mieszkaniec (kronikarz) przytacza związaną z tym kamieniem legendę: ” Właściciel majątku Gałdowo hrabia Heinrich był człowiekiem, który świętości niedzieli nie poważał. Kiedy pewnego lata częste deszcze burzowe zagrażały żniwom, kazał również w niedzielę zwozić zboże. Inspektor wprawdzie go ostrzegał, wskazując na trzecie przykazanie. Hrabia je jednak zlekceważył i rozkazał: „Będzie zwożone, chociażbym się miał zamienić w kamień”. Gdy stał jeszcze ze wzniesioną ręką, uderzył w niego piorun i hrabia zamienił się w kamień.”
Historia ta bardzo mocno przypomina legendę „Bluźnierca z Mozgowa”*. Czy to ta sama, czy też inna?
* Mózgowski kamień zyskał przydomek „Bluźnierca z Mózgowa” i przedstawia człowieka, który bluźnił przeciwko najwyższemu, toteż został rażony piorunem i na wieki zamknięty w kamieniu. Martwy i żywy zarazem (z gorejącymi oczyma) wielokrotnie wracał na miejsce, gdzie spotkała go kara.
Zainspirowani średniowieczną figurą gałdowskiego Mnicha, postanowiliśmy stworzyć jej replikę i umieścić na skrzyżowaniu dróg z Ząbrowem i Redakami – w samym sercu Gałdowa.
W pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eylau Ylawia brały udział dzieci z Gałdowa.

Gałdowska baba pruska (zwana Mnichem) ma swoją połowicę! Jest to kamień z okolic Bronowa – Różnowa zwany Zakonnicą. Oba głazy nazwę zawdzięczają zapewne podobieństwu do odpowiednich postaci.
We wszystkich dotychczasowych źródłach (prace S. Szczepańskiego, Jerzy M. Łapo i Grzegorz Białuńskiego) nie wspomina się o żadnej legendzie, która wiązałaby się z naszym Mnichem. Nasza baba uważana jest za święty kamień graniczny i wspomina się o niej już w dokumentach z XIV-XV wieku, określających granice wsi.
W kronice przedwojennego Gałdowa nieznany z nazwiska mieszkaniec (kronikarz) przytacza związaną z tym kamieniem legendę: ” Właściciel majątku Gałdowo hrabia Heinrich był człowiekiem, który świętości niedzieli nie poważał. Kiedy pewnego lata częste deszcze burzowe zagrażały żniwom, kazał również w niedzielę zwozić zboże. Inspektor wprawdzie go ostrzegał, wskazując na trzecie przykazanie. Hrabia je jednak zlekceważył i rozkazał: „Będzie zwożone, chociażbym się miał zamienić w kamień”. Gdy stał jeszcze ze wzniesioną ręką, uderzył w niego piorun i hrabia zamienił się w kamień.”
Historia ta bardzo mocno przypomina legendę „Bluźnierca z Mozgowa”*. Czy to ta sama, czy też inna?
* Mózgowski kamień zyskał przydomek „Bluźnierca z Mózgowa” i przedstawia człowieka, który bluźnił przeciwko najwyższemu, toteż został rażony piorunem i na wieki zamknięty w kamieniu. Martwy i żywy zarazem (z gorejącymi oczyma) wielokrotnie wracał na miejsce, gdzie spotkała go kara.
Zainspirowani średniowieczną figurą gałdowskiego Mnicha, postanowiliśmy stworzyć jej replikę i umieścić na skrzyżowaniu dróg z Ząbrowem i Redakami – w samym sercu Gałdowa.
W pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eylau Ylawia brały udział dzieci z Gałdowa.

Powrót Galeria