Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Obchody 700-lecia wsi.

Dnia 2012-09-18 15:03:19

Obchody jubileuszu 700- lecia już za nami. Rozpoczęła go uroczysta msza święta celebrowana przez proboszcza Mirosława Masztalerka w kościele świętego Wojciecha w Gałdowie.

Jubileuszowe i dożynkowe nabożeństwo skupiło liczną rzeszę mieszkańców i zaproszonych gości. Proboszcz w słowie skierowanym do wiernych nawiązał do historii naszej ziemi, jej wielokulturowości i ciągłości historii. Podkreślił pracę pokoleń dla dobra Małej Ojczyzny.

O oprawę muzyczną , składającą się z przepięknych, wzruszających swą prostotą pieśni, zadbał Stanisław Kożuchowski, a „Modlitwa” rosyjskiego barda Bułata Okudżawy w jego wykonaniu wzruszyła serca i nadała chwili niezwykle podniosłego charakteru.

W podziękowaniu za plony starostowie dożynek parafialnych: Marzena Śmiech i Mirosław Łaszkiewicz złożyli na ołtarzu tradycyjne dary: bochen chleba z tegorocznych zbóż oraz kosz owoców.

Po Mszy Świętej orszak prowadzony przez sołtysa i poczty sztandarowe Samorządowej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i OSP w Gałdowie udał się pod pomnik wykonany w ramach projektu „Z przeszłością w przyszłość” realizowanego przez Radę Sołecką na terenie sołectwa Gałdowo, a dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie. Pomnik poświęcony został pamięci dawnych i obecnych mieszkańców Gałdowa, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, najstarszy mieszkaniec sołectwa Stanisław Gorzka oraz sołtys Grzegorz Kujawski. Historię wsi od chwili jej założenia do czasów współczesnych przedstawiła dyrektor szkoły Maria Froń – Zakrzewska.

Pomnik poświęcił proboszcz Mirosław Masztalerek. c.d.n.

Obchody jubileuszu 700- lecia już za nami. Rozpoczęła go uroczysta msza święta celebrowana przez proboszcza Mirosława Masztalerka w kościele świętego Wojciecha w Gałdowie.

Jubileuszowe i dożynkowe nabożeństwo skupiło liczną rzeszę mieszkańców i zaproszonych gości. Proboszcz w słowie skierowanym do wiernych nawiązał do historii naszej ziemi, jej wielokulturowości i ciągłości historii. Podkreślił pracę pokoleń dla dobra Małej Ojczyzny.

O oprawę muzyczną , składającą się z przepięknych, wzruszających swą prostotą pieśni, zadbał Stanisław Kożuchowski, a „Modlitwa” rosyjskiego barda Bułata Okudżawy w jego wykonaniu wzruszyła serca i nadała chwili niezwykle podniosłego charakteru.

W podziękowaniu za plony starostowie dożynek parafialnych: Marzena Śmiech i Mirosław Łaszkiewicz złożyli na ołtarzu tradycyjne dary: bochen chleba z tegorocznych zbóż oraz kosz owoców.

Po Mszy Świętej orszak prowadzony przez sołtysa i poczty sztandarowe Samorządowej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i OSP w Gałdowie udał się pod pomnik wykonany w ramach projektu „Z przeszłością w przyszłość” realizowanego przez Radę Sołecką na terenie sołectwa Gałdowo, a dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie. Pomnik poświęcony został pamięci dawnych i obecnych mieszkańców Gałdowa, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, najstarszy mieszkaniec sołectwa Stanisław Gorzka oraz sołtys Grzegorz Kujawski. Historię wsi od chwili jej założenia do czasów współczesnych przedstawiła dyrektor szkoły Maria Froń – Zakrzewska.

Pomnik poświęcił proboszcz Mirosław Masztalerek. c.d.n.

Powrót Galeria