Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Kronika przedwojennego Gałdowa

Dnia 2012-10-06 17:39:56

Gałdowo – zarys terytorialny.

Wieś Gałdowo należała do powiatu Susz, który z powiatami Kwidzyn, Sztum i Malbork tworzył okręg regencyjny Kwidzyn (ostatnią, na wschód od Wisły położoną część dawniejszej prowincji Prusy Zachodnie).
Teren Gałdowa utworzony został w okresie ery lodowcowej. Po ostatnim okresie odwilży olbrzymie lodowce pozostawiły moreny czołowe, które dochodziły do 137 m wysokości i pokrywały się wielkimi lasami. Przeważały takie drzewa jak: sosna, buk, dęby oraz na terenach podmokłych olszyny, rzadziej buk czerwony. Między moreny krawędziowe wdarły się moreny denne, ze swoimi żyznymi glebami marglowymi.
Lodowiec z północnej Skandynawii niósł masy ziemi i kamienia. Powstały wąskie jeziora rynnowe jak: Gardzień, Jeziorak i płaskie szerokie jeziora jak: Szymbarskie, Trupel, Popówko, Kolmowo, Piotrkowskie. Największe jezioro to Jeziorak o długości 38 km i szerokości 7 km. Przez tereny Gałdowa przepływa rzeka Osa, która uchodzi w okolicy Grudziądza do Wisły. Jej źródłem jest jezioro Perkun, które jest położone na wschód od Solnik. Następnie rzeka przepływa przez jezioro Osa, Gardzień, Szymbarskie, Płowęż, Popówko i Trupel. Dzięki dopływom otrzymuje również wodę z jeziora Karaś i Silim. W Gałdowie Rów Osy swoje wody też kieruje do tej rzeki, dlatego teren ten nadaje się szczególnie do upraw i hodowli bydła.
Pierwszym osadnikom osiedlającym się na tych urodzajnych łąkach Osy, kraina ta jawiła się jako Złote Błonia, dlatego nadali nowo powstałemu osiedlu miano Goldau (Aue – błonia, Gold – złoto).
(Tłumaczenie: Monika Krajnik).

Gałdowo – zarys terytorialny.

Wieś Gałdowo należała do powiatu Susz, który z powiatami Kwidzyn, Sztum i Malbork tworzył okręg regencyjny Kwidzyn (ostatnią, na wschód od Wisły położoną część dawniejszej prowincji Prusy Zachodnie).
Teren Gałdowa utworzony został w okresie ery lodowcowej. Po ostatnim okresie odwilży olbrzymie lodowce pozostawiły moreny czołowe, które dochodziły do 137 m wysokości i pokrywały się wielkimi lasami. Przeważały takie drzewa jak: sosna, buk, dęby oraz na terenach podmokłych olszyny, rzadziej buk czerwony. Między moreny krawędziowe wdarły się moreny denne, ze swoimi żyznymi glebami marglowymi.
Lodowiec z północnej Skandynawii niósł masy ziemi i kamienia. Powstały wąskie jeziora rynnowe jak: Gardzień, Jeziorak i płaskie szerokie jeziora jak: Szymbarskie, Trupel, Popówko, Kolmowo, Piotrkowskie. Największe jezioro to Jeziorak o długości 38 km i szerokości 7 km. Przez tereny Gałdowa przepływa rzeka Osa, która uchodzi w okolicy Grudziądza do Wisły. Jej źródłem jest jezioro Perkun, które jest położone na wschód od Solnik. Następnie rzeka przepływa przez jezioro Osa, Gardzień, Szymbarskie, Płowęż, Popówko i Trupel. Dzięki dopływom otrzymuje również wodę z jeziora Karaś i Silim. W Gałdowie Rów Osy swoje wody też kieruje do tej rzeki, dlatego teren ten nadaje się szczególnie do upraw i hodowli bydła.
Pierwszym osadnikom osiedlającym się na tych urodzajnych łąkach Osy, kraina ta jawiła się jako Złote Błonia, dlatego nadali nowo powstałemu osiedlu miano Goldau (Aue – błonia, Gold – złoto).
(Tłumaczenie: Monika Krajnik).

Powrót