Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Historia i osiedlenie. Kronika - ciąg dalszy.

Dnia 2012-10-10 20:28:19

Gałdowo położone jest w staropruskiej krainie Pomezania. Udowodnione jest, że w okresie od 4000-2000 p.n.e. istniało już osadnictwo na terenie powiatu suskiego. Teren Gałdowa zasiedlony został w okresie od roku 2000 do 800 p.n.e. Dowodem na to są znajdujące się tu pochówki.
Ostrogoci, jako pierwsi mieszkańcy tych ziem, trudnili się uprawą ziemi. Na terenie między Ząbrowem, Gałdowem a Osą znajdował się wielki las. Później osiedlili się tu Gepidzi, których groby odkryto w Mózgowie. Jest prawdopodobne, że zasiedlili również teren Gałdowa. Opuścili ten teren w wyniku wędrówki ludów, a ich miejsce zajęli Prusowie, którzy zasiedlili kraj miedzy Wisłą a Niemnem. (Przedwojenna kronika Gałdowa)

Gałdowo położone jest w staropruskiej krainie Pomezania. Udowodnione jest, że w okresie od 4000-2000 p.n.e. istniało już osadnictwo na terenie powiatu suskiego. Teren Gałdowa zasiedlony został w okresie od roku 2000 do 800 p.n.e. Dowodem na to są znajdujące się tu pochówki.
Ostrogoci, jako pierwsi mieszkańcy tych ziem, trudnili się uprawą ziemi. Na terenie między Ząbrowem, Gałdowem a Osą znajdował się wielki las. Później osiedlili się tu Gepidzi, których groby odkryto w Mózgowie. Jest prawdopodobne, że zasiedlili również teren Gałdowa. Opuścili ten teren w wyniku wędrówki ludów, a ich miejsce zajęli Prusowie, którzy zasiedlili kraj miedzy Wisłą a Niemnem. (Przedwojenna kronika Gałdowa)

Powrót