Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Renowacja ołtarza zakończona.

Dnia 2013-01-04 20:14:46

Dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Gałdowie dokonano odnowienia ołtarza.
Prace przeprowadzone zostały w pracowni Aleksandry i Edgarda Pillów z Torunia, którzy specjalizują się w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Podczas prac okazało się, że pod obrazem przedstawiającym świętego Wojciecha ukryte jest malowidło na desce ukazujące śmierć Jezus. Pod krzyżem znajdują się trzy osoby, zaś u góry obrazu widać twarz Boga Ojca.
Obraz nie jest sygnowany. Pochodzi z XVII wieku. Najprawdopodobniej został namalowany przez lokalnego artystę i umieszczony w ołtarzu w czasie budowy kościoła. Być może twarz Boga Ojca jest twarzą autora obrazu.
Od grudnia 2012 w ołtarzu kościoła w Gałdowie można oglądać siedemnastowieczne malowidło ukazujące Golgotę. Płótno przedstawiające świętego Wojciech zajęło inne miejsce.

Dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Gałdowie dokonano odnowienia ołtarza.
Prace przeprowadzone zostały w pracowni Aleksandry i Edgarda Pillów z Torunia, którzy specjalizują się w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Podczas prac okazało się, że pod obrazem przedstawiającym świętego Wojciecha ukryte jest malowidło na desce ukazujące śmierć Jezus. Pod krzyżem znajdują się trzy osoby, zaś u góry obrazu widać twarz Boga Ojca.
Obraz nie jest sygnowany. Pochodzi z XVII wieku. Najprawdopodobniej został namalowany przez lokalnego artystę i umieszczony w ołtarzu w czasie budowy kościoła. Być może twarz Boga Ojca jest twarzą autora obrazu.
Od grudnia 2012 w ołtarzu kościoła w Gałdowie można oglądać siedemnastowieczne malowidło ukazujące Golgotę. Płótno przedstawiające świętego Wojciech zajęło inne miejsce.

Powrót Galeria