Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Prawo do śmieci.

Dnia 2013-03-09 06:46:09

Można zapłacić dwa razy za to samo Właściciele nieruchomości powinni sami zadbać o wypowiedzenie umów z firmami odbierającymi śmieci - wynika z interpretacji resortu środowiska.

Ministerstwo środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej interpretację dotyczącą wypowiadania dotychczas zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych. Wynika z niej, że umowy te nie ulegną rozwiązaniu z mocy prawa.
Resort tłumaczy, że zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ministerstwo zaznacza przy tym, że w nowym systemie właściciele nie będą już musieli zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy).
Ponadto w swojej interpretacji resort podkreśla, że nowa ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować.
„Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych\" - napisano w opinii.
Decyzję o rozwiązaniu umowy ministerstwo pozostawia więc właścicielom nieruchomości. Podkreśla jednak, że pozostawienie jej bez rozwiązywania nie zwalnia od obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jednocześnie ministerstwo przypomina, że ustawa obliguje gminę do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o nowych obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających ze zmienionych przepisów, a także o terminie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Kampania ta, zdaniem resortu, powinna się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby właściciele nieruchomości mieli czas na ewentualne rozwiązanie umów.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

http://www.naszaziemia.pl

Można zapłacić dwa razy za to samo Właściciele nieruchomości powinni sami zadbać o wypowiedzenie umów z firmami odbierającymi śmieci - wynika z interpretacji resortu środowiska.

Ministerstwo środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej interpretację dotyczącą wypowiadania dotychczas zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych. Wynika z niej, że umowy te nie ulegną rozwiązaniu z mocy prawa.
Resort tłumaczy, że zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ministerstwo zaznacza przy tym, że w nowym systemie właściciele nie będą już musieli zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy).
Ponadto w swojej interpretacji resort podkreśla, że nowa ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować.
„Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych\" - napisano w opinii.
Decyzję o rozwiązaniu umowy ministerstwo pozostawia więc właścicielom nieruchomości. Podkreśla jednak, że pozostawienie jej bez rozwiązywania nie zwalnia od obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jednocześnie ministerstwo przypomina, że ustawa obliguje gminę do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o nowych obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających ze zmienionych przepisów, a także o terminie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Kampania ta, zdaniem resortu, powinna się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby właściciele nieruchomości mieli czas na ewentualne rozwiązanie umów.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

http://www.naszaziemia.pl

Powrót