Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dnia 2013-04-21 17:17:25

Szanowni Państwo,
Na stronie www.funduszesoleckie.pl znajduje się interesująca publikacja Gospodarka finansowa sołectw na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz w ramach ustaleń statutu gminy i statutu sołectwa: http://funduszesoleckie.pl/13,668,gospodarka_finansowa_solectw.html.
Na stronie www.funduszesoleckie.pl znajdują się również dwa nowe ciekawe dokumenty: wyniki ogólnopolskich kontroli funduszy sołeckich, przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz inne informacje przydatne w działalności sołeckiego samorządu.
Strona www.funduszesoleckie.pl i działania na rzecz funduszy sołeckich, wspierające bezpośrednio mieszkańców sołectw, prowadzone są od początku wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim. Strona www.funduszesoleckie.pl prowadzona jest przez niezależne, apolityczne i nie prowadzące działalności gospodarczej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, wyłącznie w oparciu o społeczną pracę.
Na podstawie maila Pana Karola Mojkowskiego
Przekaż 1 % dla SLLGO: KRS 0000181348
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
tel./fax: +48 22 844 73 55
www.sllgo.pl
www.watchdog.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl

Szanowni Państwo,
Na stronie www.funduszesoleckie.pl znajduje się interesująca publikacja Gospodarka finansowa sołectw na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz w ramach ustaleń statutu gminy i statutu sołectwa: http://funduszesoleckie.pl/13,668,gospodarka_finansowa_solectw.html.
Na stronie www.funduszesoleckie.pl znajdują się również dwa nowe ciekawe dokumenty: wyniki ogólnopolskich kontroli funduszy sołeckich, przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz inne informacje przydatne w działalności sołeckiego samorządu.
Strona www.funduszesoleckie.pl i działania na rzecz funduszy sołeckich, wspierające bezpośrednio mieszkańców sołectw, prowadzone są od początku wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim. Strona www.funduszesoleckie.pl prowadzona jest przez niezależne, apolityczne i nie prowadzące działalności gospodarczej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, wyłącznie w oparciu o społeczną pracę.
Na podstawie maila Pana Karola Mojkowskiego
Przekaż 1 % dla SLLGO: KRS 0000181348
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
tel./fax: +48 22 844 73 55
www.sllgo.pl
www.watchdog.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl

Powrót