Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW WSI Z TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ

Dnia 2013-04-22 15:26:31

EDUKACJA POWODZIOWA
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na nowe pilotażowe warsztaty:
GRUPY SAMOPOMOCOWE NA WSI
· Co mieszkańcy mogą sami zrobić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia powodzią?
· Jak zorganizować skuteczną pomoc sąsiedzką?
· Jak budować zaufanie wśród sąsiadów i wzmacniać międzyludzkie więzi?
· Jak zorganizować grupę samopomocową i wspólnie dać radę żywiołowi?
· Jak się wspierać a nie kłócić?
· Co możemy zrobić w sytuacji zagrożenia?
· Jak zminimalizować straty w gospodarstwie domowym?
· Jak możemy współpracować z zespołem zarządzania kryzysowego i służbami ratowniczymi?
Zainteresowanych odpowiedziami na powyższe pytania zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w Łowiczu w dniach 25 – 26 maja 2013 roku.

Zapisy i informacje: ezulawnik@fww.org.pl, tel. 22 636 25 70 -75

Ewa Żuławnik,
Fundacja Wspomagania Wsi

EDUKACJA POWODZIOWA
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na nowe pilotażowe warsztaty:
GRUPY SAMOPOMOCOWE NA WSI
· Co mieszkańcy mogą sami zrobić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia powodzią?
· Jak zorganizować skuteczną pomoc sąsiedzką?
· Jak budować zaufanie wśród sąsiadów i wzmacniać międzyludzkie więzi?
· Jak zorganizować grupę samopomocową i wspólnie dać radę żywiołowi?
· Jak się wspierać a nie kłócić?
· Co możemy zrobić w sytuacji zagrożenia?
· Jak zminimalizować straty w gospodarstwie domowym?
· Jak możemy współpracować z zespołem zarządzania kryzysowego i służbami ratowniczymi?
Zainteresowanych odpowiedziami na powyższe pytania zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w Łowiczu w dniach 25 – 26 maja 2013 roku.

Zapisy i informacje: ezulawnik@fww.org.pl, tel. 22 636 25 70 -75

Ewa Żuławnik,
Fundacja Wspomagania Wsi

Powrót