Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Przedwojennej historii Gałdowa ciąg dalszy.

Dnia 2013-07-19 06:36:46

Zarządzanie gminą.
Znanym jest, że w roku 1900 istniał urząd sołtysa, który piastował rolnik Friedrich Kaiser. Zmarł w 1903 r., po nim przewodniczył gminie rolnik Heinrich Etzmuq, Karl Wichman i Wilhelm Fischer. Od 1933 roku wprowadzono urząd burmistrza. Stanowisko to piastował do 1945r. rolnik Ernst Hinz.
Sołtysowi przydzielano w 1821 roku 5 morgów ziemi - pas ten leżał za budynkiem szkolnym, który, w 1929 roku w trakcie pieniężnego odszkodowania, został wyceniony na 1,50 marki na głowę mieszkańca na rok, zamieniony na ziemię gminną.
Gmina Gałdowo należała do okręgu urzędniczego i urzędu stanu cywilnego Babięty Wielkie. Ostatnim przewodniczącym urzędu był rolnik Otto Nickel z Babiet. Pomieszczenie stanu cywilnego znajdowało się jednak w Gałdowie, gdzie dokumentacją metrykalną zajmował się nauczyciel Wehrmeister. W czasie wojny zastępował go rolnik E. Kornblum, a W. Mohr i …. - obaj również zamieszkali w Gałdowie.
Kompetentni dla Gałdowa policjanci stacjonowali w Redakach. Byli to nadwachmistrze żandarmi – Loyal i Kramer. Pierwszy z nich zmarł w czasie wojny i stanowisko pozostało nieobsadzone.
Od dawien dawna gałdowianie swoją wieś powierzali nocnemu stróżowi. Służbę tą mimo swoich różnorakich zajęć czynił Adolf Diesing. Był krawcem, poza tym dzwonnikiem, doręczycielem poczty, sługą gminy i szkolnym.

Zarządzanie gminą.
Znanym jest, że w roku 1900 istniał urząd sołtysa, który piastował rolnik Friedrich Kaiser. Zmarł w 1903 r., po nim przewodniczył gminie rolnik Heinrich Etzmuq, Karl Wichman i Wilhelm Fischer. Od 1933 roku wprowadzono urząd burmistrza. Stanowisko to piastował do 1945r. rolnik Ernst Hinz.
Sołtysowi przydzielano w 1821 roku 5 morgów ziemi - pas ten leżał za budynkiem szkolnym, który, w 1929 roku w trakcie pieniężnego odszkodowania, został wyceniony na 1,50 marki na głowę mieszkańca na rok, zamieniony na ziemię gminną.
Gmina Gałdowo należała do okręgu urzędniczego i urzędu stanu cywilnego Babięty Wielkie. Ostatnim przewodniczącym urzędu był rolnik Otto Nickel z Babiet. Pomieszczenie stanu cywilnego znajdowało się jednak w Gałdowie, gdzie dokumentacją metrykalną zajmował się nauczyciel Wehrmeister. W czasie wojny zastępował go rolnik E. Kornblum, a W. Mohr i …. - obaj również zamieszkali w Gałdowie.
Kompetentni dla Gałdowa policjanci stacjonowali w Redakach. Byli to nadwachmistrze żandarmi – Loyal i Kramer. Pierwszy z nich zmarł w czasie wojny i stanowisko pozostało nieobsadzone.
Od dawien dawna gałdowianie swoją wieś powierzali nocnemu stróżowi. Służbę tą mimo swoich różnorakich zajęć czynił Adolf Diesing. Był krawcem, poza tym dzwonnikiem, doręczycielem poczty, sługą gminy i szkolnym.

Powrót