Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Święto Szkoły

Dnia 2011-05-04 15:20:21

Przygotowanie do obchodów święta szkoły rozpoczęły się już kilka dni wcześniej. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka o życiu majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Ogłoszone zostały także konkursy: Wiedzy o Hubalu oraz plastyczny - portret naszego patrona szkoły. Prace plastyczne wykonywali uczniowie klas 0 - 3 - przeddzień święta przygotowano z nich wystawę na korytarzu szkolnym.

\"Świętowanie\" rozpoczęliśmy 29.04. 2011 r. od uroczystego apelu poświęconego patronowi szkoły. Uczniowie klasy VI i klasy II zaprezentowali przygotowany wcześniej montaż słowno - muzyczny pt. \"Nie chcemy wojny\". Na zakończenie apelu przedstawiciele uczniów umieścili wiązankę kwiatów przed portretem majora Hubala. Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na portret patrona szkoły. Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy o szkole oraz konkurs wiedzy o majorze Hubalu, w którym uczniowie klas starszych - jak co roku - walczyli o puchar przechodni. W tym roku zwyciężyli przedstawiciele klasy V. W II części spotkania uczniowie dokonali podsumowania akcji ekologicznej, zaś finałem dnia były rozgrywki sportowe na sali gimnastycznej.

Dariusz Nieora

Przygotowanie do obchodów święta szkoły rozpoczęły się już kilka dni wcześniej. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka o życiu majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Ogłoszone zostały także konkursy: Wiedzy o Hubalu oraz plastyczny - portret naszego patrona szkoły. Prace plastyczne wykonywali uczniowie klas 0 - 3 - przeddzień święta przygotowano z nich wystawę na korytarzu szkolnym.

\"Świętowanie\" rozpoczęliśmy 29.04. 2011 r. od uroczystego apelu poświęconego patronowi szkoły. Uczniowie klasy VI i klasy II zaprezentowali przygotowany wcześniej montaż słowno - muzyczny pt. \"Nie chcemy wojny\". Na zakończenie apelu przedstawiciele uczniów umieścili wiązankę kwiatów przed portretem majora Hubala. Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na portret patrona szkoły. Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy o szkole oraz konkurs wiedzy o majorze Hubalu, w którym uczniowie klas starszych - jak co roku - walczyli o puchar przechodni. W tym roku zwyciężyli przedstawiciele klasy V. W II części spotkania uczniowie dokonali podsumowania akcji ekologicznej, zaś finałem dnia były rozgrywki sportowe na sali gimnastycznej.

Dariusz Nieora

Powrót Galeria