Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Warsztaty przyrodniczo – ekologiczne dla młodzieży.

Dnia 2011-06-11 10:38:23

9 czerwca 2011 r. w SSP w Gałdowie iławski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w ramach realizowanego przez parafię w Ząbrowie na terenie sołectwa Gałdowo projektu „Pamiętajmy o ogrodach…” (projekt jest efektem udziału parafii w konkursie organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie pod hasłem „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011”), przeprowadził warsztaty przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów szkoły.

Podczas pogadanki uczniowie mieli możliwość uświadomić sobie, jak ważna jest ochrona różnorodności przyrodniczej w różnych ekosystemach, zaś w czasie warsztatów nauczyli się rozpoznawać gatunki i odmiany drzew i krzewów po ich kwiatach i owocach.

W szkole trwa również konkurs plastyczny pod hasłem „w hesperyjskim sadzie” oraz fotograficzny – „Cztery pory roku – drzewko owocowe w moim sadku”.

9 czerwca 2011 r. w SSP w Gałdowie iławski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w ramach realizowanego przez parafię w Ząbrowie na terenie sołectwa Gałdowo projektu „Pamiętajmy o ogrodach…” (projekt jest efektem udziału parafii w konkursie organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie pod hasłem „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011”), przeprowadził warsztaty przyrodniczo – ekologiczne dla uczniów szkoły.

Podczas pogadanki uczniowie mieli możliwość uświadomić sobie, jak ważna jest ochrona różnorodności przyrodniczej w różnych ekosystemach, zaś w czasie warsztatów nauczyli się rozpoznawać gatunki i odmiany drzew i krzewów po ich kwiatach i owocach.

W szkole trwa również konkurs plastyczny pod hasłem „w hesperyjskim sadzie” oraz fotograficzny – „Cztery pory roku – drzewko owocowe w moim sadku”.

Powrót Galeria