Strona domowa Sołectwa Gałdowo
 

Sołectwo organizuje wakacje dla dzieci.

Dnia 2011-06-15 10:05:33

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż projekt „Nasza wieś - naszą dumą. Historia kamieniem pisana” złożony przez Radę Sołecką Sołectwa Gałdowo do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2011” uzyskał dofinansowanie w kwocie 3000 zł. Jest to najwyższa kwota jaką można było otrzymać.

W związku z tym od 27.06.2011r. do 9.07.2011r. trwać będą zajęcia dla uczniów, którzy wyrazili wolę pracy w projekcie.

Harmonogram zajęć wywieszony jest na tablicy informacyjnej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gałdowie.

Zapraszamy do pracy i zabawy!!! Przygoda czeka!

Szczegóły

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż projekt „Nasza wieś - naszą dumą. Historia kamieniem pisana” złożony przez Radę Sołecką Sołectwa Gałdowo do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2011” uzyskał dofinansowanie w kwocie 3000 zł. Jest to najwyższa kwota jaką można było otrzymać.

W związku z tym od 27.06.2011r. do 9.07.2011r. trwać będą zajęcia dla uczniów, którzy wyrazili wolę pracy w projekcie.

Harmonogram zajęć wywieszony jest na tablicy informacyjnej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gałdowie.

Zapraszamy do pracy i zabawy!!! Przygoda czeka!

Szczegóły

Powrót