Strona domowa Sołectwa GałdowoNa podstawie:

1. Wiesław Niesiobędzki – „Powiat iławski. Dzieje zabytki, pejzaż i kultura. Szkice historyczne”. Wydawnictwo - Zakład Poligraficzny „Algraf” s.c., Biskupiec 2008.
2. Praca zbiorowa – „Iława. Z dziejów miasta i powiatu”. Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1972.
3. S. Szczepański „Szlakiem podań i legend Pojezierza Iławskiego i dorzecza Drwęcy”
4. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałdowie
5. Materiały ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrańskiego „Hubala”
6. http://prusai.eu
7. Plis Henryk - "Misja pruska św. Wojciecha"