Strona domowa Sołectwa Gałdowo

Dawniej na granicy Gałdowa i Jędrychowa (niem. Goldau – Heinrichau) stał głaz swym wyglądem przypominający postać ludzką. Figura została wykonana z zabarwionego na czerwono granitu i datowana jest na X-XII wiek. Znana jest jako Baba lub Mnich z Gałdowa -Jędrychowa.

W połowie XIX w. figura została wywieziona do Westpreussisches ProvinzialMuseum w Gdańsku i ustawiona przed ówczesną siedzibą muzeum na terenie klasztoru Franciszkanów. W latach sześćdziesiątych naszego wieku przeniesiono ją do Muzeum Archeologicznego i ustawiono od strony Motławy, gdzie w towarzystwie baby z Mózgowa, Nipkowia-Susza, Susza-Bronowa stoi do dziś.

Początkowo uważano, że „baby” były wyobrażeniami pruskich bóstw, jednakże wydaje się, że są one pruskimi rzeźbami kultowymi ku czci wojowników poległych na polu chwały, a którzy nie zostali spopieleni zgodnie z tradycją. W pruskim folklorze figury tego typu są często utożsamiane z osobami zaklętymi w kamień za jakieś przewinienie ("Bluźnierca z Mózgowa").

"Kamienne baby" przedstawiają postacie męskie, w pozycji "pokłonu boskiego", tzn. prawica na sercu, lewa ręka na brzuchu. Czasem w dłoniach mają rogi ofiarne (bądź bojowe), a za pasem - miecze. Mają też często sumiaste wąsy.

Nazwa „baby” wywodzi się z języków kaukaskich, gdzie słowem baba, lub bal-bal określano zarówno mężczyznę i ojca rodu, jak też stawiane na grobach koczowników kamienne rzeźby. Przypominały one zabytki z terenu Prus, stąd też nazwa tursko-tatarska znalazła zastosowanie w naukowym żargonie dotyczącym głazów przypominających ludzkie postacie.

Zdjecia