Strona domowa Sołectwa Gałdowo


W związku z rezygnacją Karlosa Patorskiego z funkcji sołtysa, 28 listopada Zebranie Wiejskie wybrało nowego sołtysa – Jana Olejnika.


Skład rady sołeckiej:

Przewodniczący Rady Sołeckiej (Sołtys): Jan Olejnik

tel. 691714952


Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Bilicka Dorota

2. Bilicki Kazimierz

3. Czubiński Zygmunt

4. Jaworka Karolina

5. Jaworski Piotr

6. Rodak Elżbieta

Radny Rady Gminy – Aleksander Konecki
Radni Powiatowi – Ryszard Jurkiewicz, Jerzy Małek, Wiesław Musiał