Strona domowa Sołectwa Gałdowo


Witamy na stronie internetowej
Sołectwa Gałdowo!



Znajdziecie tu, Państwo, najważniejsze informacje o pracy Sołtysa
i Rady Sołeckiej oraz ciekawostki z życia naszej miejscowości.

Zapraszamy do czytania oraz przeglądania naszej galerii.



W projektach pomagają nam: